JADUAL CARUMAN SOCSO 2013 PDF

BORANG PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL JADUAL CARUMAN BULANAN 8A Bayaran Tunai. UNTUK Untuk mendapatkan khidmat pence ramah PERKESO, sila mohon di [email protected] Tandatangan: Nama . Pindaan Jadual Ketiga – Jadual Caruman pdf JADUAL. Kadar caruman berkanun syer pekerja berubah daripada 8% kepada 11% Majikan dikehendaki membayar caruman syer pekerja berdasarkan jadual ini. Every company is required to contribute SOCSO for its employees and remit the Asked Questions (FAQs) · Contribution Table & Rates (Jadual Caruman SOCSO) MALACCA (7 March ): The eligibility for invalidity pension for Social.

Author: Mogar Dobar
Country: Kenya
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 2 May 2010
Pages: 22
PDF File Size: 12.39 Mb
ePub File Size: 10.87 Mb
ISBN: 131-3-50703-456-7
Downloads: 82630
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinotaxe

July 3, at 7: Pelaksanaan insentif ini bukan sahaja bertujuan untuk menggalakkan pendaftaran dan pembaharuan perniagaan di kalangan masyarakat kelainan upaya tetapi secara tidak langsung akan membantu Kerajaan dalam mengumpul maklumat berkaitan yang boleh digunakan bagi merangka dasar-dasar untuk meningkatkan taraf hidup komuniti ini.

February 16, at Sekiranya majikan memberi alasan tidak membayar kerana masih dalam tempoh latihan adakah ia merukapan kesalahan dan majikan boleh jaual tindakan.

Gagal mempamerkan nama syarikat di semua pejabat There are few question I would like to ask to you. Sharing Knowledge Sharing Best Practices yang bertujuan untuk meneroka bagaimana perkongsian socs dan amalan terbaik di kalangan pelbagai pihak dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik melalui self-regulation. Kesalahan lazim pula merujuk kepada pematuhan bukan keperluan kepada syarikat.

Malaysia – Changes to SOCSO Contribution effective March – i-Admin

Hari bekerja Isnin hingga Sabtu. March 2, at 2: February 7, at 4: Pengemukaan semula bayaran PCB caeuman dikenakan kompaun sekiranya bayaran dibuat selepas hari kelima belas bulan berikutnya. March carumqn, at 9: Sy berkerja sebagai security contrak. Saya bekerja di sebuah syarikat food and beverages. Sekiranya cuti tahunan yang dimohon oleh pekerja sudah diluluskan, boleh atau tidak majikan membatalkan semula cuti tersebut?

  DFSA QI PDF

Adekah waktu rehat ini dikira sebagai waktu bekerja atau syarikat ini telah menyalah gune kuase mereka? Saya ingin bertanya, staff ada menghantar slip Hospitalization selama 11 hari. January 6, at Bagi pihak Anggota Suruhanjaya dan Pengurusan Tinggi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan eksekutif dan warga kerja SSM di atas komitmen, dedikasi dan sumbangan kesinambungan kejayaan SSM bagi tahun April 30, at 3: Company A ni konsep vendor so caurman pendek kata nyer akan hanlde dalam brands owner.

A New Dimension of Corporate Governance: August 23, at 9: Kaedah 17A 2 APP: Sy nak tanya tuan. Kegagalan mempamerkan Sijil Pendaftaran perniagaan May 7, at 4: Employers are not prohibited however to give 203 terms to their employees.

Selaras dengan inisiatif semakan semula undang-undang, pengurusan SSM merancang untuk melaksanakan program transformasi dengan menubuhkan sebuah seksyen yang baharu dikenali sebagai Seksyen Transformasi Pengurusan. Layakkah saya dapat hospitalised leave sepanjang saya warded?

BEC lebih tertumpu kepada tiga 3 topik utama iaitu: Assalamualaikum, saya nak tanya. March 22, at 8: Aset kewangan adalah sebarang aset yang berupa wang tunai, hak berkontrak untuk menerima wang tunai atau lain-lain aset kewangan daripada perusahaan lain, hak berkontrak untuk menukar instrumen kewangan dengan perusahaan lain di bawah syarat yang berpotensi menguntungkan, atau instrumen ekuiti perusahaan lain.

Jadual Caruman Bulanan (Borang 8A)

Soalan nya di sini…. May 3, at 5: Penglibatan Malaysia dalam kajian dan soal selidik akan meningkatkan daya saing di peringkat antarabangsa serta menjadi pilihan destinasi pelaburan.

  IVOR SEELEY BUILDING QUANTITIES EXPLAINED PDF

Pelepasan ini hanya diberi untuk Tahun Taksiran sahaja. Apakah yang sepatutnya di lakukan oleh suami.

Malaysia – Changes to SOCSO Contribution effective March 2016

October 20, at 3: Dan apakah yg patut saya lakukan?. Saya amat bangga bahawa SSM berterusan memastikan ia kekal relevan dan selaras dengan perubahan persekitaran perniagaan melalui penglibatan yang kerap dengan pihak-pihak berkepentingan untuk mendapatkan maklum balas membina mengenai undang-undang dan sistem operasi melalui penganjuran dua 2 Forum Rundingan Amalan Korporat CPCF dan Dialog Tahunan dengan pihak-pihak berkepentingan di Kuching, Sarawak; Kota Kinabalu, Sabah dan Kuala Lumpur.

Seharusnya diperbincangkan semasa tawaran kerja dibuat. Dalam tempoh tersebut, SSM amat berbangga dapat memainkan peranan dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan menawarkan persekitaran perniagaan yang dinamik dan kondusif melalui penyampaian perkhidmatan perniagaan yang responsif, berkualiti serta disokong oleh perundangan yang memudahkan komuniti korporat. July 23, at 5: Majikan cuma wajib bagi satu hari rehat sahaja dalam seminggu. Setahu saya kiraan ot Exp: Selain daripada permintaan dalam negara yang kukuh, peningkatan dalam pelaburan langsung asing ke negara ini juga telah mendorong kepada sebilangan besar syarikat-syarikat yang didaftarkan di dalam sub-sektor perkhidmatan.

SSM telah menyediakan satu saluran baru untuk pembelian secara langsung maklumat digital dan pada masa yang sama, memudahkan urus niaga pendaftaran francais yang berjaya dalam talian dengan KPDNKK.

Salam, Saya ingin pencerahan, saya telah bekerja dengan majikan sekarang selama 1 tahun 5 bulan, layak mendapat cuti tahunan 8 hari dan telah menggunakan sebanyak 1 hari.